Advokatbistand

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har samarbeid med flere dyktige advokater. Felles hos dem alle er at våre kunder kan ta kontakt gratis for gjennomgang av en eventuell skadedyrsak/problemstilling.

Viktig å nevne at oftest har de fleste mennesker en egen rettshjelpforsikring som ligger inn under innboforsikringen, denne dekker utgifter til juridisk bistand dersom du er en part i en tvist. Egenandelen er hos de fleste forsikringsselskapene for tiden kr 4000,- (grunnandel) med tilegg av 20% av det overskytende beløpet. Har du juridiske spørsmål i en skadedyrsak kan du ta kontakt med følgende advokater:

 

 

Advokatfirmaet Wagner & Co

Advokatfirma Wagner & Co AS er et advokatkontor bestående av advokat Robert Wagner og advokatfullmektig Andè Wagner. Selskapet har lokaler sentralt på Teie og er det eneste advokatfirma på Nøtterøy. Advokat Robert Wagner etablerte sin egen advokatvirksomhet på Nøtterøy i september 2007. Har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Lie & Zimmermann, juridisk rådgiver i Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og som eiendomsforvalter/prosjektansvarlig i OBOS.

For mer informasjon se; www.wagnerco.no

Oslo Advokatkontor

Advokat Glenn U. Halvorsen jobber hovesakelig i Oslo og Tønsberg. Han har siden 2001 hjulpet Tønsberg Skadedyrkontroll AS sine kunder med eiendomstvister ved kjøp/salg av bolig der man har problemer med biologiske skadegjørere og mus/rotter. Advokat Glenn U. Halvorsen er også medforfatter i boken "Effektiv bekjempelse av maur" som ble gitt ut av Tønsberg Skadedyrkontroll AS første gang i 2003.

For mer informasjon; www.oslo-advokatkontor.no

 

Utvalgte utfall av dommer i rettsaker som omhandler skadedyr:


Brun pelsbille:
Borgating lagmannsrett 03.12.2013

 

Stripet borebille:
Borgating lagmannsrett 14.05.2012

 

Svart jordmaur:
Borgating lagmannsrett 02.04.2004

 

Stokkmaur:
Nordre Vestfold Tingrett 26.06.2012

 

Rotter:
Høyesterett 19.10.2010

 


 

 

Les mer om

Referanser

Kunder:

Oluf Olaussen
Privatkunde/eierskiftesak

Erik Nordby
Privatkunde/eierskiftesak

Marius Dolven
Privatkunde/eierskiftesak

Kjetil Stokness
Privatkunde/eierskiftesak

Lene Syvertsen
Privatkunde/eierskiftesak

Tor Sigmund Brekke
Privatkunde/boligtvist

Help Forsikring
Næringskunde/eierskiftesaker

Kari Mangerud
Privatkunde/eierskiftesak

Jon-Pilip Johannessen
Help Forsikring/eierskiftesak

Mona Nygaard
Help Forsikring/eierskiftesak

Øystein Velle
Privatkunde/eierskiftetvist

Geir Stakvik
Privatkunde/eierskiftesak

Geir Nordahl
Privatkunde/eierskiftesak

Mona Skjeggerød Evensen
Privatkunde/eierskiftesak

Kolbein Fremmersvik
Privatkunde/eierskiftesak

Paul Bartos
Privatkunde/eierskiftesak

Veronica Wick Hansen
Privatkunde/eierskiftesak

Richard Fritzon Andersen
Privatkunde/eierskiftesak

Gustav Jensen
Privatkunde/eierskiftesak

Christine Fagerhus
Privatkunde/eierskiftesak

Lars Liverød
Privatkunde/eierskiftesak

Renate Holm
Privatkunde/eierskiftesak

Fredrik Skontorp
Privatkunde/eierskiftesak

Ann-Iren Finnstad
Privatkunde/eierskiftesak

Per-Christian Bergersen
Privatkunde/eierskiftesak

Erna Giebelhausen
Privatkunde/forsikringssak 

Geir Atle Rosenborg
Privatkunde/eierskiftesak

 

Advokater:

Glenn U. Halvorsen
Oslo Advokatkontor

Robert Wagner
Advokatfirma Wagner & Co

Geir Nærø
Oslo Advokatkontor

Bjørn Bydal
Advokatfirma Haraldsen Bydal

Halvar Bjørnvald Olsen
Help Forsikring

Joakim A. Ulltveit-Moe
Advokatfirma Ræder

Andre Wagner
Advokatfirma Wagner & Co