Artsbestemmelse

Å identifisere biologiske skadegjørere, ha kunnskap til dets biologi og adferd, skadeverk og bekjempelsesmetoder er en del av våre autoriserte serviceteknikeres hverdag.

Hvorfor er det viktig med artsbestemmelse?

Det er meget viktig å artsbestemme et skadedyr eller sopp før man iverksetter tiltak ved bekjempelse. Valg av riktige metoder og bekjempelsesmidler er en avgjørende faktor for suksess. Nøye inspeksjon, etablering av terskelverdier for akseptert skade, vurdering av bekjempelsesmetoder og evaluering - i tillegg til identifisering er dette viktige elementer for skadedyrkontroll og bekjempelse. Og ikke minst er dette et krav som stilles til autoriserte skadedyrbekjempere i Norge.

Ved å oppdage og identifisere skadedyr og sopproblemer på et tidlig tidspunkt kan omfanget av de materielle skadene reduseres, bekjempelsen gjøres mer målrettet og bruken av bekjempelsesmidler reduseres. På den måten øker muligheten for å få til en vellykket bekjempelse, samtidig som miljøet spares for unødvendig kjemikaliebruk.

Har du funnet ukjent insekt på kjøkken, bad eller i kjeller kan du sende inn prøver til oss. Man kan også sende bilder på MMS til mobil nr 928 22 444 eller mail: post@skadedyrkontroll.biz, gjerne med litt info om funnsted, når bilde er tatt, antall og omfanget av skaden insektet har forårsaket.

Har du mistanke om ekte hussopp eller lignende anbefaler vi å ta kontakt med oss for riktig fremdrift.

Ved innsendelse av prøver til oss følg instruksjoner nedenfor. Dette anbefales da vi ofte får inn prøver som er skadet under transporten og indentifiseringen vanskelig.

Prøver kan sendes inn til Tønsberg Skadedyrkontroll AS, Eikveien 46, 3122 Tønsberg.

Prøvetaking

 • Ta helst flere individer samtidig og gjerne i forskjellige livsstadier (larver og voksne).
 • Pass på at skadedyrene er så hele som mulig, da dette gjør identifiseringen enklere.
 • Ved treskadeinsekter kan om mulig en del av beskadiget treverk også sendes inn.
 • Ved skadedyr i matvarer kan beskadiget emballasje/varer også sendes inn.

Pakking

 • Pakk prøven forsvarlig, slik at den ikke blir klemt og ødelagt i posen
 • Pass på at lokket på bokser/esker/plastrør ikke kan falle av Konvolutter som inneholder prøver, må være så solide av de ikke revner
 • Legg gjerne tørkepapir (ikke bomull) løst på toppen av prøvebeholderen for å hindre at dyrene kastes rundt forsendelsen

Vanlige problemer med innsendte prøver er:

 • Lokket ramler av filmbokser og innholdet knuses i konvolutten
 • Fyrstikkesker og glassrør knuses
 • Konvoluttene revner og prøven forsvinner
 • Insekter som ikke er pakket i poser, knuses i konvolutten

Artsbestemmelse er gratis

LAST NED PRØVESKJEMA HER