Boligmiljø

Nordmenn har allergier og luftveisproblemer som aldri før. Fuktige boliger, skoler og og kontorbygg har mye av skylden. Særlig barn og unge er eksponert for allergiske luftveis-problemer og irritasjoner ved å bo og gå på skole i fuktige bygg.

 

 

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har en egen avdeling som jobber med boligmiljø. Avdelingen har en sertifiserte inneklimaveildere og samarbeid med andre aktører som jobber med mugg, sopp/råte, fuktmåling, luktproblematikk, radon og inneklima i bolig og næringsbygg. Raaen Entreprenør, lavTOX, Mycoteam, Industri- og konsulenttjenester og Friske Rom er aktører vi jobber tett med.

Vi er også medlem av:

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn.

Fukt og fuktskader regnes blandt de alvorligste risikofaktorer i inneklima. Undersøkelser viser klar overhyppighet av allergi og forekomst av luftveislidelser, både i form av irritasjon-tilstander i luftveien, vanlig luftveisinfeksjoner og kroniske luftveislidelser. Det er viktig å ta fukt-problematikken på alvor. Når det oppdages fukt i bygningene må dette tas seriøst, og gjøres noe med.

Ansvarlig for denne avdelingen er takstmann og inneklimaveielder Kenneth Ervik.

Er det spørsmål rundt overnevnte problemstillinger så ta kontakt på tlf.: 928 22 444.