Fagdagen 18 Februar 2010 - Quality Klubben Hotel

Raaen Entreprenør og Tønsberg Skadedyrkontroll AS hadde igjen gleden av å invitere til Fagdag.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra fagdagen 2009 og 2010, ser det ut til at vi kan få til et årlig arrangement der det blir tatt opp aktuelle problemstillinger med den målsetting å heve kompetansen, ha faglige diskusjoner og kontaktskaping på kryss av bransjer som jobber med de aktuelle problemstillingene. Vil rette en stor takk til sponsorer for 2010; der Proff Norge, Friske Rom, Jotun, Multiluft og Cramo. Uten denne støtten hadde det vært vanskelig å få til en slik gratis Fagdag!

Standområdet: Friske Rom.

 

Møterom: Deler av forsamlingen.

 

Foredragsholdere for 2010 var ; LavTOX, Friske Rom, Jotun, Multiluft og Tønsberg Skadedyrkontroll AS. Vi takker alle foredragsholdere for god innsats. 

 

Agenda 2010 var som følgende: 


Fagdag i fukt og inneklimaproblematikk

Torsdag 18. Februar

Kl. 08.30 til 08.50   Registering av deltakere. (Kaffe, frukt)

Kl. 08.50 til 09.10   Ønskes velkommen av Ove Smitt, Raaen

Kl. 09.10 til 09.40   Tønsberg Skadedyrkontroll, v/Ervik, Biologiske skadegjørere - fukt

Kl. 09.40 til 09.50   PAUSE (10 min) Påfyll av kaffe

Kl. 09.50 til 10.30   Multiluft v/, Ventilasjon i forhold til fukt og inneklima

Kl. 10.30 til 11.15   LavTOX v/Folkedal, bygningsbiologi, inneklima

Kl. 11.15 til 11.30   PAUSE (15 min)

Kl. 11.30 til 12.15   LavTOX v/Folkedal, bygningsbiologi, inneklima...forsetter....

Kl. 12.15 til 13.15   LUNSJPAUSE (60 min)

Kl. 13.15 til 13.45   LavTOX v/Folkedal, bygningsbiologi, inneklima...forsetter...

Kl. 13.45 til 14.30   Friske Rom v/Krogstadm, Luftrensere, optipura og plasmateknologi

Kl. 14.30 til 14.35   KORT PAUSE (5 min)

Kl. 14.35 til 15.00   Jotun v/, Maling vs fukt

Kl. 15.00 til 15.20   CRAMO - Kunne ikke komme grunnet sykdom. 

Kl. 15.20 til 15.30   Avslutning, evaluering. Hvilke emner ønskes det mer informasjon om?

Ca. kl 15.30 SLUTT

 

Standområdet: Proff Norge

 

Standområdet: Raaen Entrprenør

 

Bilder fra Fagdagen 2009

/article/null/Forsamlingsettforfra.jpg

 

/article/null/JohanMattson.jpg

Bilde: Johan Mattsson fra Mycoteam var en av foredragsholderne i 2009

 

/article/null/Forsamlingsettbakfra.jpg

 

Vi ser frem til Fagdagen 2011