Forsikringer

Tønsberg Skadedyrkontroll AS er avtalepartner med en rekke forsikringsselskaper som tilbyr dekning for skader forårsaket av biologiske skadegjørere og gnagere.

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 

Les mer om

Referanser

Øivin Kristoffersen
Takstmann, IF Skadeforsikring

Tom Sandvik
Takstmann, Norsk Hussopp Forsikring

Stig Gjermundsen
Takstmann, Gjensidige Forsikring

Eivind S. Norum
Takstmann, IF Skadeforsikring

Asbjørn Kaspersen
Takstmann, IF Skadeforsikring

Magne Olsen
Takstmann, Sparebank 1 Forsikring

Svein Stormoen
Skadesjef, Norsk Hussopp Forsikring

Wenche Roth
Saksbehandler, Norsk Hussopp Forsikring

Odd Arne Sundby
Teknisk sjef, Norsk Hussopp Forsikring

Andrè Lunde
Salgsdirektør, Vardia Forsikring