Forskning

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har vært engasjert i en rekke forsknings-prosjekter siden 2009. For at vi skal være det beste alternativet i skadedyrbransjen er det viktig å tilegne seg ny kunnskap og være fremst innen nytenkning.

 

Maur og maurskader i polystyren (Isopor og Styroform)

   

I samarbeid med Folkehelseinstituttet, har Tønsberg Skadedyrkontroll AS gjennomført flere forskningsprosjekt på maur og maurskader i isolasjon. Forskningsprosjektene har vært FoU-godkjent og delfinansiert av Tønsberg Skadedyrkontroll AS. Prosjektene startet i 2009 og ble ferdigstilt 2013. Målet var å få mer kunnskap rundt problemstillingen og hvilke forebyggende tiltak som kan gjøres i konstruksjoner.

Les mer om maur og maurskader i polystyren her.

TV2 - God Morgen Norge - Maur i polystyren.

 

Maurmembran

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Protan AS forsket på på maurmembraner som er ment for å legges i nedre del av konstruksjon i nybygg/tilbygg for å hindre maur å etablere seg i polystyren (Isopor). De byggetkniske løsninger for ha hindre inn trekk og etablering av maur i polystyren ble patentert i 2014. Produktet Protan maurmembran ble lansert 9. februar 2011 på Skadedyrdagene i Lillestrøm. For mer informasjon se her.


 

Forgiftet åte til maur (svart jordmaur og stokkmaur)

I 2009 ble det vellkjente aktive stoffet BORSYRE (bor) forbudt for bruk til bekjempelse av maur. Dette medførte til at nye aktive stoffer måtte prøves ut og Tønsberg Skadedyrkontroll AS har egne forskningsprosjekter på forgiftet åte.

 

Hundesøk (lokalisering av kadaver og maur)

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har stor kunnskap rundt lokalisering av skadedyr med hund. Selskapet har tett samarbeid med DogPoint. Vi har felles prosjekter og jobber for å frem best mulige hunder til denne type søk. DogPiont har i dag 2 hunder til denne type søk, noe som gjør det mulig med dobbeltmarkering. Dette øker treffprosenten og vi vil med dobbelmarkering på samme området (fra 2 forskjellige hunder) kunne øke treffsikkerheten p markeringene som blir gitt.


Maurene sin biologi og adferd

Kunnskap om maur sin biologi og adferd er viktig for å gjennomføre en vellykket bekjempelse. Tønsberg Skadedyrkontroll AS forsker derfor på maur og hvordan utviklingen er i nyere materialer.

Sommeren 2010 åpnet Tønsberg Skadedyrkontroll AS et gulv med polystyren (isopor) og angrep av sauemaur i samarbeid med Folkehelseinstituttet.
Denne type maur omfatter 2 arter og utbredt i hele landet.

Sauemaur er hel mattsvart og forveksles ofte med svart jordmaur. De er veldig like, men en fingerregel er at svart jordmaur er mindre enn 5 mm og sauemaur er over 5 mm. I det meste av faglitteratur står det at sauemaur vanligvis har små samfunn med opp til 500 arbeidere og med en eller flere dronninger.

Det er i få tilfeller i andre land (feks Tyskland) blitt observert større samfunn med mange dronninger, men slike samfunn har aldri blitt observert i Norge. Gulvet som ble åpnet på Vestskogen på Nøtterøy hadde flere tusen arbeidere og spredd seg over flere kvadratmeter. At dette faktisk var mulig var ny viten om sauemaur i Norge.