Maurmembran

I samarbeid med Folkehelseinstituttet, seksjon skadedyr og Protan AS har Tønsberg Skadedyrkontroll AS utviklet en verdensnyhet!

Maurmembran er et nyere produkt (se pressemelding) som kan legges i nybygg/tilbygg etter patenterte byggetekniske løsninger og ble lansert på Skadedyrdagene februar 2011. Produktet har kommet frem etter forskning i samarbeid med Folkehelseinstituttet med støtte fra Forskningsrådet siden 2009. Den nye membranen selges under navnet Protan maurmembran (se brosjyre) og vil selges gjennom Protan AS sine kanaler. De byggetekniske løsningene for bruk av Protan Maurmembran er patentert (patent nr. 334617). Det er økt bruk av polystyren (isopor og styrofoam) i kombinasjon med varmekabler som har medført til eksplosjon av maur og maurskader i bygninger (les mer her).Problemene er nå blitt så ille at Folkehelseinstituttet september 2010 sendte bekymringsmelding til Direktoratet for Byggkvalitet. Dettte har senere blitt fulgt opp med et møter der også Helsedirektoratet og Miljørettet Helsevern har vært involvert. Det siste skrivet fra Folkehelseinstituttet ble laget 30.05.12 (les mer dette inforskrivet her).

Protan maurmembran er en membran som er bygget opp av flere sjikt. Overside og underside består av TPO. I midten ligger det en armering av sterk polyestertekstil, undersiden er laminert med filt. Protan maurmembran legges så langt ned som mulig, rett under isolasjonsjiktet, opp langs ringmuren og ut/overlappes med vindsperre. Maurmembranen har en filtduk på undersiden som beskytter membranen mot underlaget. Protan maurmembran ligger da som en beskyttende hinne og maurene klarer ikke å trenge igjennom inn til polystyrenen der de oftest etablerer seg (hovedsak i bygninger fra 80-tallet og nyere). Protan maurmembran kommer med flere ulike innfestningsdetaljer, som bidrar til at maurmembranen blir helt tett. De varmluftsveisede skjøtene er viktig for å få 100 prosent tetthet.

I tillegg til funksjonen som hindrer maur å komme til polystyrenen (isopor) og som er et stort problem i Norge, så fungerer den også som en radonmembran. Dette gjør produktet helt unikt. De vanligste tiltakene mot radon er radonsperre. Om man bruker Protan maurmembran istedenfor vanlig radonsperre vil man løse både maur og radon problematikken. Den kan også erstatte den vanlige fuktperren. I løpet av de senere årene har radonstråling blitt et stadig mer omtalt og langt flere enn tidligere er nå kjent med risikoen. Fra 1. Juli 2010 ble det innført dobbelt så strenge krav med tanke på radonnivå i boliger i Norge. Tidligere lå grensen på 200 Bq/m3, den nye grensen er 100 Bq/m3. Dette har medført til at ved all nybygging bør det gjøres tiltak, med mindre det er godt dokumentert at det ikke er fare for radon i grunnen eller at det ikke vil bli benyttet radonholdig fyllmasse. Tiltak etter at bygget er ferdig, kan bli omfattende og kostbart.

Radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge, og utgjør utvilsomt en helserisiko. Men det skal også nevnes at insektmidler som brukes til bekjempelse av maur, kan være helse- og miljøskadelige. Mange insekticider er selv i små mengder farlige for mennesker, enten man utsettes for stoffene en gang eller gjentatte ganger. Ved forgiftninger på grunn av insektmidler gjelder 66 prosent av forgiftningen barn. Barn og unge er mer sårbare enn voksene, både på grunn av sitt atferdsmønster og fysiologi. Dersom små barn får i seg pesticider, tåler de mindre av disse og har dårligere evne til å bryte ned og skille dem ut. Den store fysiologiske utviklingen hos barn kan også påvirkes i uheldig retning ved eksponering ovenfor giftstoffer. Andel studier som viser negative effekter ved bruk av insektmidler øker og biocider er også en anerkjent risikofaktor for kreft. Andre negative helseeffekter med insektmidler er svekkelse av immunforsvar, hudirritasjon, astma, redusert fruktbarhet og endring av hormonelle funksjoner (Folkehelseinstituttet, seksjon skadedyr).

Det er på bakgrunn av overnevnte helse- og miljøspørsmål Tønsberg Skadedyrkontroll AS i samarbeid med Folkehelseinstituttet har utviklet Protan maurmembran. Ønske å redusere bruken av insektmidler er like viktig som å redusere radonnivået. Spesielt gjelder dette for barnehager og skoler der en undersøkelse fra Miljørettet Helsevern viste at 46% av barnehager og 40% av alle spurte skoler hadde de siste 3 årene observert maur som hadde forårsaket bekjempelse. Undersøkelsen avdekket også uheldig bruk av insekticider i flere barnehager ved bekjempelse og blant annet forekom det sprøyting innendørs når barn var til stede! I 2010 kom Folkehelseinstituttet med Veiledning for bekjempelse i barnehager og skoler. Den nye veiledningen setter strenge krav til bekjempelse og gjør det praktisk umulig å gjennomføre tiltak med insektmidler. I tillegg kommer Forskrift om skadedyrbekjempelse og Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Nevnte forskrifter og veiledninger krever forebyggende tiltak ved bygging av nye skoler og barnehager. Protan maurmembran kan løse mange av disse problemene, i tillegg til unødvendige kostnader man har ved bekjempelse.

Legging av Maurmembran kan pr. i dag kun utføres av fagfolk etter patenterte og kvalitetsikrede prosedyrer. Grunnarbeid, underlag, håndtering av produktet, alle hjørner, rørgjennomføringer og skjøter er helt avgjørende for et godt resultat. Forskning ved Folkehelseinstituttet viste at maur gnagde seg igjennom en rekke membraner og at skjøter/rørgjennomføringer er meget kritiske punkter. Det er derfor helt nødvendig å bruke varmluft for å sveise overganger/skjøter ved legging av Protan maurmembran.

Protan anbefaler denne oppbyggingen fra grunnen: Komprimert masse eller en sandpute på over maskingrus, Protan maurmembran, polystyren og betongstøp. Med plassering av maurmembranen under isolasjonslaget unngår man også flere gjennomføringer for vann, avløp og strøm. I tillegg hindrer membranen at isolasjonen trekker til seg fukt fra bakken (kapillært sug) og mister isolasjonsevne. I motsetning til konkurrerende produkter på markedet er det ingen begrensninger på når Protan maurmembran kan legges i forhold til minusgrader.

Teknisk beskrivelse.

For mer informasjon om maur og maurskader i polystyren se her.

Se innslag om maur i polsytyren på TV2 - God morgen Norge her.

Er det spørsmål ta kontakt med:
NTF sertifisert takstmann, Kenneth Ervik            Tlf. 928 22 444
Regionssjef i Protan, Bjørn Nordseth                  Tlf. 900 10 087