Takst/rapporter

Alle rapporter skrevet av Tønsberg Skadedyrkontroll AS utføres kun av NTF-sertifiserte takstmenn spesialisert innen sopp og skadedyr.

Det finnes i dag kun 3 NTF-sertifiserte takstmenn i Norge med spesialkompetanse innen sopp og skadedyr. Tønsbergs Skadedyrkontroll AS hadde landets første takstmann sertifisert innen dette fagfeltet. I tillegg til utdannelse fra Norges Eiendomsakademi har vi utdannelse fra Teknologisk Institutt og Nasjonalt Folkehelseinstitutt. De har også kompetanse innen bygningsbiologi, inneklima, fuktskader, treteknologi og sopp.

Rapportene er i prinsippet en presentasjon på forhold innen skadegjørere i bygninger og følger Forskrift Om Skadedyrbekjempelse. Rapporten brukes ofte ved forsikringssaker, eierskifte av bolig og strekker seg fra enkle til grundige rapporter. Det understrekes at rapporten ikke erstatter en selgers opplysningsplikt eller en kjøpers undersøkelsesplikt, men er skrevet for å opplyse om forhold innen biologiske skadegjørere i bolig, bidra til å øke kunnskapen, tryggheten og få mer forståelse for alle impliserte parter.

Rapporter er en systematisk presentasjon av de forhold takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, er av betydning. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte skader ettersom det blant annet sjelden blir foretatt åpning av konstruksjoner.