Risikoanalyser

Risikoanalysen er en formalisert metodikk for å beregne konsekvensen av fremtidige hendelser. Hensikten med analysen vedr. skadedyr er å få totaloversikt over risikobildet.

Ligg i forkant

På bakgrunn av analysen kan man da velge å la være og gjøre tiltak, eller iverksette risikoreduserende tiltak som forebygger mot skadedyr. Dette er spesielt viktig i næringsmiddelbedrifter, offshore, barnehager og skoler. Risikoanalyse kan også gjennomføres ved nybygg i forhold til skadedyr og forebyggende tiltak.