Spørsmål og svar

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har på denne siden samlet opp spørsmål som kunder har lurt på opp gjennom tiden når våre salg og serviceteknikkere har vært på inspeksjon.

De vanligste spørsmål og svar om skadedyr.

 • Hvor stor skade kan en stokkmaur gjøre?
  Stokkmauren er Nordens største maurart. Den finnes over hele området, men er særlig knyttet til barskog. Angrepet treverk blir uthult og til slutt helt ødelagt. Stokkmaur kan også etablere seg i Isopor som er et stort problem i nyere boliger. Mer om stokkmaur kan leses i boken "Effektiv bekjempelse av maur" eller på våre hjemmesider her.
 • Kan maur etablere seg i ekstrudert polystren (styroform)?
  Forskning fra Folkehelseinstituttet, ved avdelingsdirektør, dr. philos Preben Ottesen og forsker Tone Birkemoe viser at maur etablerer seg i de fleste typer isolasjon. Der spesielt i ekspandert polystyren (isopor) og ekstrudert polystyren (styroform). Forsøk viser at svart jordmaur og stokkmaur etablerer reir like raskt i begge typer polystyren. Se video av maur i isopor her.
 • Er det noe vi som privatpersoner kan gjøre for å få vekk stokkmaur?
  Og gjøre noe selv fraråder skadedyrbransjen på det sterkeste. Om man ikke følger riktige prosedyre kan man skremme stokkmauren og den kan gjøre skader andre steder på huset. Riv feks. ikke opp planker der man tror det er aktivitet. Kontakt fagfolk.
 • Om man finner antydning til spon fra treverket, hva burde gjøres?
  Ikke fjern sponet! Kontakt en skadedyrbekjemper, og når de kommer er det lettere for dem å identifisere eventuelle skadedyr.
 • Hvordan ser man forskjell på stokkmaur og skogmaur?
  Det er ikke lett for det utrente øye å se forskjell på stokkmaur og skogmaur, men en fingerregel er at når man putter fingeren foran en stokkmaur vil den vike unna da den er meget sky. En skogmaur vil gå til angrep ofte med bakkroppen for å kunne sprøyte gift. Skogmaur er aggressiv og kan sprøyte gift mer enn en meter av gårde. Mer om maur finner du her.
 • Hvor mange maur er det i forhold til mennesker?
  Maur utgjør 1/1000 av alle jordens insekter, i øyeblikket er det 10,000,000,000,000,000 av dem i live. Det er kun 6,000,000,000 mennesker. dette betyr at det er 1,666,666 ganger flere maur enn mennesker i verden.
 • Kan svart tremaur gjøre skade på huset?
  Svart tremaur gnager ikke i treverk, men kan slå seg ned rundt frisk streverk og kan da skape fuktige forhold omkring seg, og ødelegger dermed treverket.
 • Hva er borebiller og kan de lage stor skade?
  Borebiller er små, brune eller svarte med forholdsvis lange følehorn der de ytterste leddene er lengre enn de innerste. Forbrystet rager frem over hodet som en hette. Larvene gnager ganger i tørt treverk. Ca. 35 arter i Norge. I Vestfold er det mye aktivitet av stripet borebille. Den er svært vanlig i juni-august. Larven lever i tørt løv -og bartre, både i det fri og innendørs der den kan bore seg inn i møbler og annet treverk som bjelker i kjeller og på loft. Flygehullene er 1,5-2 mm i diameter. Borebillene kan gjøre meget stor skade, kontakt en skadedyrbekjemper.
 • Hvor mange unger kan en rotte få?
  Under gode forhold, i kornlagre og fjøs, yngler brunrotte som er den mest vanlige i Norge året rundt og er meget fruktbare. Ett eneste rottepar og deres avkom kan på et år bli til omkring 800 dyr, teoretisk. For mer informasjon om rotter se innslag om rotter fra Danmark.
 • Er kjemikaler som brukes for bekjempelse av rotter / mus farlige for mennesker og dyr?
  Produktet som er i pulverform inneholder små mengder gift med antikoagulerende virkning. Farlig for dyr og fugler. Kan være farlig for mennesker ved svelging. Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Førstehjelptiltak ved svelging er å skylle munnen . Drikke litt vann eller melk. Brekninger kan fremkalles. I tilfelle forgiftningssymtomer, søk straks lege. VITAMIN K1 er aktuell motgift. For mer informasjon kontakt Giftinformasjonssentralen på 22 59 13 00

 • Hvordan fungerer apparatene som sender ut lyder og holder rotter og mus borte?
  Med jevne mellomrom markedsføres det apparater som sender ut lyder som man hevder kan holde rotter, mus og andre skadedyr unna. Disse virker ikke! Hvor langt lyd generelt kan bevege seg, hvor gjennomtrengelig den er, og hvordan den kommer rundt hjørner, bak paller osv. er svært avhengig av frekvensen. Det er slik at lydbølger med lav frekvens har best gjennomtrengelighet og lettest kommer rundt hjørner. Ultralyd har derfor klare begrensninger, og vil ikke kunne trenge gjennom vegger eller komme rundt hjørner og bak utstyr som er plassert i rommet. Det vil derfor dannes svært mange "dødsoner" i områder hvor slikt utstyr er tenkt brukt. I kontrollerte vitenskapelige forsøk har men ikke påvist et ultralydsenderen har påvisbar langsiktig effekt verken på gnagere eller insekter. I de tilfeller hvor man har påvist en effekt har denne vært svært kortvarig og forsvunnet i løpet av dagen. Statens Institutt for Folkehelsen seksjon Skadedyr og Tønsberg Skadedyrkontroll AS kan ikke anbefale bruk av slik utstyr for å bekjempe slike skadedyr.
 • Er duer skadedyr?
  Duer kan være et stort problem i byer. Grunnen til at mange fuglearter har slått seg til i byer og tettsteder er den gode tilgangen på avfall og mat de finner som vi mennesker legger fra oss. Duene slår seg til på fasader, tak, bakgårder, med mer. Ekskrementene utgjør en smittefare, samtidig som den kan ødelegge materialer, fasademaling og lignende.
 • Hvorfor bruker man åtestasjoner til å fange rotter og mus?
  En åtestasjon i hard plast som Tønsberg Skadedyrkontroll AS bruker er ikke en felle og fanger ikke gnagere. Åtestasjon er laget for at forgiftet åte skal bli plassert inne i en beholder, da det er en sikrere måte å drive bekjempelse på enn om åten var plassert løst på bakken. Åtestasjoner i hardplast er konstruert slik at det er mange vinkler og hjørner som må passeres for å nå den forgiftede åten slik at for eksempel et barn ikke kan nå åten med en hånd som stikkes inn.

 • Hvordan er en sikker åtestasjon?
  Sterke farger kan virke tiltrekkende på mennesker, spesielt barn, og bør derfor unngås på åtestasjoner. Åtestasjonen må merkes med firmanavn, hva slags gift og hvilken motgift som er effektiv i tilfelle forgiftning. Åtestasjonen bør låses med spesiell nøkkel slik at den ikke kan åpnes av uvedkommende. Åtestasjonen bør være av hardplast eller metall så ikke større dyr som hunder lett kan tygge disse i stykker. Åtestasjone skal være konstruert slik at dyr og mennesker ikke kan nå åten. Åtestasjon bør forankres utendør i veggen eller i bakken slik at de ikke kan flyttes.
 • Hvem kan drive med skadedyrbekjempelse?
  Eier eller bruker av bygning, innretning mv., jf. § 1-2, kan selv utføre skadedyrbekjempelsen på egen eiendom. Det er kun godkjente skadedyrbekjemperesom har rett til å planlegge og utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse.
 • Hva kommer resistens av?
  Bruk av insektsmidler omdanner ikke det enkelte insektet til å tåle stadig større doser. Ingen individer er like. Noen individer i naturen er tilfeldigvis naturlige resistente. Hos noe arter gjelder dette ytterst få individer, hos andre flere. Ved tilføring av biocider er det disse naturlige resistente som overlever, og som vil gi opphav til nye generasjoner. Vi sier at mennesket med sine kjemikaler selekterer, velger ut, de resistente individer.
 • Hva menes med advarselsfarger?
  Mange insekter advarer rovdyr mot å spise dem ved å ha spesielt kraftige farger, særlig gult og rødt. Fargene viser at insekter kan forsvare seg, er giftig eller smaker ubehagelig. Marihønens sterke røde farge forteller rovdyrene at de smaker ubehagelig. Derfor er det ikke mange dyr som spiser marihøner.
 • Stikker alle veps?
  Nei, det er bare stikkeveps som stikker. Stikkeveps er det vi i dagligtale kaller veps. De har en stor gul -og svartsripet bakkropp som er festet til brystet med en tynn stilk. Den har en giftbrodd og det finnes 13 arter i Norge.

Har du spørsmål i forbindelse med skadedyr eller skadedyrkontroll? Send oss en e-mail.