Telefonbistand

Tønsberg Skadedyrkontroll AS tilbyr alle kunder gratis telefonbistand og har en ordning med vakttelefon ved krisetilfeller.

Slik kommer du i kontakt med oss

Kontakt oss på telefon 333 10 000 eller en av våre autoriserte serviceteknikere direkte på følgende mobil nr:

 

Navn Stilling Telefon
Monica Schultz Kontorsjef 920 21 081
Kjell Aasheim Daglig leder - NTF sertifisert takstmann 950 48 490
Ole J. Langved Ansvarlig tekniker 934 41 535
Kenneth Ervik NTF-sertifisert takstmann/inneklimaveileder 928 22 444
Pål Evensen Snekker - tekniker 905 32 112
Helge Ervik Tekniker 922 04 574
Kjell Henrik Jacobsen Servicetekniker - snekker 900 57 622