Forskning - maur i isolasjonDet har opp igjennom tiden vært gjennomført en rekke norske undersøkelser og forskning rundt maur og maurskader i isolasjon.

Maur og maurskader i isolasjon

Folkehelseinstituttet, seksjon skadedyr har vært ledende innen kartlegging og forskning på maur og maurskader i isolasjon. Allerede på slutten av 90-tallet ble de første undersøkelsene gjort for å se om maur etablerte seg like rakst i ekstrudert polystyren (feks. Styrofoam), som i ekspandert polystyren (feks. Isopor).

En av de første undersøkelsen som ble publisert var fra Folkehelseinstituttet i 2002:

Undersøkelse av maurangrep på hus i Sør-Norge

I sammendraget står det følgende:

"Byggeskikker varierer derimot over tid og skadedyrbransjen melder om fler og fler angrep i tilknytning til gulv med varmekabler og Isopor. Reir ble lokalisert i 71% av stokkmaurangrepene og yttervegger var den mest angrepne konstruksjonen etterfulgt av gulv og tak. Bare i ett tilfelle ble reir lokalisert i gulv med Isopor og varmekabler. I de tilfellene der reirene ikke ble lokalisert viste det seg imidelertid at neste alle bygningene hadde varmekabler med Isopor i gulvene. Dette var ikke tilfelle der reir var blitt lokalisert og forskjellen medllom disse gruppene av bygninger var signifikant. Mest sannsynlig var reirene i gulvene med varmekabler der de ikke ble funnet. En vellykket bekjempelse er vanligvis avhengig av lokalisering av reir. Byggeskikken med oppvarmede gulv i kombinasjon med Isopor kan derfor ha gjort bekjempelse av stokkmaurangrep i hus vanskeligere og dyrere enn før ".

Mer informasjon kommer....