Historikk

 
Litt om historisk fakta rundt maur og maurskader i polystyren, forskning og produsentenes uttalelser rundt problemet.

Maur og maurskader i polystyren har vært et velkjent problem helt siden tidlig 80-tallet. Aktører i skadedyrbransjen har advart mot denne problemstillingen helt siden man startet å bruke polystyren som isolasjon i bygninger på 70-tallet. Folkehelseinstituttet, seksjon skadedyr utførte allerede på 90-tallet undersøkeler om maur og utgravinger i polystyren v/ avdelingsdirektør Preben Ottesen. Den gangen var konklusjonen klar på at maur uthulet ekspandert og ekstrudert polystyren. Ved økt bruk av disse typer isolasjon i byngninger har også problemet med maur og maurskader økt, spesielt der polystyren er brukt i kombinasjon med varmekabler eller vannbåren varme.

Maurproblemer i polystyren er som nevnt ovenfor velkjent og akseptert. Problemstillingen er beskrevet i Det norske leksikon og fremkommer på Teknisk museum. Men det har vært noe uenighet de siste årene rundt omfanget og alvorlighetsgraden av problemet. EPS-gruppen har i mange år fraskrevet dette som et betydelig problem, noe de fortsatt gjør:

"Det er produsert EPS i mange år uten at det er erfart at maur har forringet eller ødelagt EPS produkets egenskaper som isolasjon og/eller trykkopptakende evner i en konstruksjon. Vi opplever ikke maur i EPS som noe problem da EPS (ekspandert polystyren) ikke har noe næringsverdi og følgelig ikke er attraktivt for maur eller andre levende organismer som mat".

"EPS produsentene ser ingen ulempe eller spesiell fare i å bruke EPS som isolasjon i forhold til et hvilke som helst annet isolasjonsmateriales egenskaper sett i forhold til maur".

EPS-gruppen sin vurdering av mauraktivitet i isolasjon.

Historisk sett har polystyren produsentene markedsført at deres produkter ikke brytes ned av maur.

Produktinformasjon Sundolitt EPS Standard plater

I 2009 startet Folkehelseinstituttet et større forskningsprosjekt på maur og maurskader i isolasjon som varte frem til 2012. Denne forskningen har medført til en rekke faglige rapporter, artikler, bekymringsmeldinger, rapporter og publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.